Milena Dopitová

21.11.2007, 18:00, DigiLab AVU, živé vysílání, archiv

Konceptualistka Milena Dopitová od počátku 90. let vytváří instalace, v nichž zpracovává témata týkající se sociální, tělesné a genderové identity. Ve své práci intuitivně aplikuje metody sociologického výzkumu, v konkrétních projektech se zaměřila např. na fenomény dospívání, stárnutí, smrti, násilí. Její díla lze interpretovat jako výzkumy v oblasti jazyka umění – v jeho funkci definování vztahu jedince a společenských a biologických struktur, do nichž je vsazen. Milena Dopitová je autorka, která mimo jiné aktivně reflektuje pozici ženy v současné společnosti a kultuře. Přednáška je veřejná.
Support: VVP AVU, prenosy.cesnet.cz

Vloženo : 15. 10. 2007
Autor : Jan Habrman
Kategorie : Přednášky

Komentáře

Leave a Reply