Bio AVU

Bio AVU je nezávislou iniciativou studentů založenou při Digitální laboratoři AVU. Projekt je zaměřen především na prezentaci umělců novomediálních forem se zvláštním zřetelem na oblast videoartu a fotografie. Bio AVU se programově snaží obohatit posluchače a hosty AVU o zahraniční nebo okrajové umění. Preferován je edukativní přístup prezentace – promítání následované otevřeným diskurzem účastníků. Výběr představených umělců je volen s ohledem na současné tendence vizuálního umění. Prezentace budou probíhat během semestru ve stanovený den a hodinu.

Program sledujte na portálu: bio.avu.cz

Realizační tým: Jan Brož a DigiLab AVU

Vloženo : 01. 10. 2008
Autor : Frantisek Zachoval
Kategorie : Bio , Info , Projekty

Komentáře

Leave a Reply