Ondřej Dadejík / Estetické problémy současného umění

28/04/2010, DigiLab AVU v Praze (aula) U Akademie 4 Praha 7, 13:30

Semináře doktorandů

U příležitosti vydání svého textu “Estetické problémy současného umění” v novém čísle Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny představí Ondřej Dadejík výchozí premisy a motivace svého eseje.

Teoretikové umění i samotní umělci jsou – aniž o tom možná všichni vědí či chtějí vědět – aktéry dlouhodobé kontroverze, které se říká spor o estetickou povahu umění. Přechod od tradičních uměleckých forem k uměleckým směrům posledního půlstoletí vyvolal potřebu nového přezkoumání po dlouhou dobu neproblematických vztahů, jakým je např. vztah mezi teorií a uměleckou praxí, vztah, resp. hranice mezi uměleckými a neuměleckými produkty aj. V této přednášce bude představena umírněná obhajoba estetické povahy umění, ať už klasického, avantgardního či neoavantgardního, o niž se budou (1) opírat argumenty pro neredukovatelnost teorie na uměleckou praxi a naopak; a (2) bude předložena jedna z možných odpovědí na otázku, co je na nové avantgardě skutečně nové.

Seminář bude mít podobu otevřené diskuze nad textem.

Vloženo : 20. 04. 2010
Autor : Frantisek Zachoval
Kategorie : Přednášky , Seminář doktorandů , Vyuka

Komentáře

Leave a Reply