Felix Borecký: Mystifikace a estetika

19/11/2012, DigiLab AVU Praha, U Akademie 4, Praha 7, 16:00

Mukařovský definuje mystifikaci jako “projev fiktivní, jež vydává neskutečnou událost za pravdivou, ale bez úmyslu deformovat posluchačovo jednání – prostě jen za tím účelem, aby byla vyzkoušena posluchačova důvěřivost”. Cílem přednášky bude exponovat tyto otázky: jaké jsou rozdíly mezi mystifikací, lží a fikcí? Do jaké míry a zda vůbec lze mystifikaci chápat jako umění? Jakou roli při zkušenosti mystifikace hraje komika? Nezbytnou výkladovou pomůckou budou příklady mystifikací, jako je Wellesova “Válka světů”, Kaufmanovy skeče, film Český sen.

Mgr. Felix Borecký (1981) vystudoval filosofii a estetiku na FF UK. Nyní je doktorandem na katedře estetiky FF UK, kde píše disertační práci na estetiku Mikela Dufrenna. Externě přednáší estetiku a hermeneutiku na FHS UK v Praze.

fb event

Vloženo : 07. 11. 2012
Autor : Frantisek Zachoval
Kategorie : Info , Seminář doktorandů

Komentáře

Leave a Reply