KURZY@DIGILAB / ZIMNÍ SEMESTR 2013-2014

08/10/2013, DigiLab AVU v Praze U Akademie 4 Praha 7

Zimní semestr (úvodní setkání, kde budou domluveny přesné termíny kurzů):
- 09/10/2013 12h00 Video postprodukce I.*
- 14/10/2013 13h00 Tvorba osobní www prezentace I.**
- 14/10/2013 13h30 Základy PC – Linux (v rámci prosemináře, povinné pro všechny studenty 1. ročníku)***
- 15/10/2013 12h00 Základy Adobe Photoshop****
- 25/02/2014 12:00 InDesign / Illustrator
- 26/02/2014 12:00 Video postprodukce II., kurz redaktorů ČT art
- 03/03/2014 13:00 Tvorba web. osobní prezentace II.
- 05/03/2014 13:00 Rastrová a vektorová grafika (Gimp + Inkscape)
- 05/03/2014 13:30 Interaktivní média (Pure Data)
- 05/03/2014 14:00 Blender*****

Arch, kde je možné se zapsat, je na nástěnce Digilabu (strana od výtahu).

* Kurz vede Jan Vidlička, který prakticky představí základní principy ovládání video kamery: clona, expozice, perspektiva, vyvážení na bílou, hloubka ostrosti, odrazná deska, atd. Posluchač si osvojí švenkování, zoomování a používání externího mikrofonu. V dalších částech kurzu se lektor bude věnovat ergonomii různých video editorů jako Adobe Premiere, Final Cut, Avid a Kdenlive. Po absolvování kurzu by měl mít posluchač základní znalosti o možnostech práce s videem (import, střih, úprava videa a export). Současně bude prakticky vysvětlena tvorba audiovizuálního DVD pro projekci na výstavách.
Lektor: Jan Vidlička

** V prvním cyklu kurzu Tvorba osobní www prezentace se student seznámí se základními aplikacemi a službami, které poskytují on-line prezentaci na internetových stránkách jako tumblr, indexhibit, crowdfunding, wix, blogspot, vimeo, youtube, twitter, prezi, apod. Lektor se bude především věnovat společnému průzkumu existujících webových prezentací, které budou společně analyzovat pro vlastní využití. Absolvent se bude na konci kurzu těšit z vlastní webové stránky.
Lektor: František Zachoval
Povinné informace k předmětu:
http://www.wix.com
http://www.tumblr.com
http://prezi.com
http://blogspot.cz
http://www.indexhibit.org
http://crowdfunding.startnext.de
http://cargocollective.com
http://wordpress.org
http://easyframework.com
http://www.flickr.com

*** Tento předmět je určen pro studenty s minimální nebo žádnou počítačovou gramotností. Studenti v rámci tohoto předmětu se naučí zacházet s PC na uživatelské úrovni. Cílem je studenta připravit na případné další vzdělávání a práci s jednotlivými SW, při jejichž přednášení není možné vysvětlovat základní problematiku práce s PC. Dále se především formou snažíme o překonání odporu k výpočetní technice jako takové a učíme lidi ji využívat nikoli se jí obávat. Jelikož Digitální laboratoř má od roku 2010 na svých výpočetních stanicích nainstalovaný také operační systém Ubuntu (Linux), tak podstatná část setkání bude věnována tomuto volně šiřitelnému systému.
Lektor: František Zachoval

**** Student se naučí porozumět základní problematice práce s digitální fotografií, tvorbě digitálního obrazu a jeho přizpůsobení pro různé účely k dalšímu zpracování jako jsou např.: příprava pro video sekvenci, předtisková příprava, apod. Student po dokončení tohoto předmětu by měl být schopen samostatně vytvářet dokumentaci k vlastní tvorbě a k vlastní prezentaci, zároveň bude mít znalosti využitelné pro svou tvorbu a pro přípravu obrazového materiálu jako je realizace videí, animací, webových stránek nebo textur pro 3D. V rámci tohoto kurzu se budeme okrajově zabývat i problematikou související s vektorovou grafikou. Student na konci předloží samostatně připravený projekt vypracovaný na základě získaných znalostí.
Lektor: Jana Doležalová

***** Blender je program ve kterém je možné vytvářet nejen modely a sochy pro 3d tisk, ale i vizualizace architektonických projektů, prostorové návrhy, plánování rozvržení výstavy atd. a jako takový je optimálním multifunkčním nástrojem pro výtvarného umělce. Ve srovnání s jinými 3d programy Blender disponuje otevřenou strukturou a možností skriptování, ev. realizace interaktivního modelu s pomocí vestavěného game engine. Dílna by studenty seznámila se základy práce ve 3d (modelování extrudováním, sochařský mód, materiály a textury, vytváření modelů s kostrou pro animace) a s alternativami, které v sobě Blender skrývá (možnost filmové postprodukce – implementace 3d scén do filmového materiálu). Součástí této dílny by byla i stavba tiskárny RepRap, její zprovoznění a tisk elementárního 3d objektu.
Lektor: Michal Cáb

Vloženo : 23. 09. 2013
Autor : Frantisek Zachoval
Kategorie : Info , Přednášky

Komentáře

Leave a Reply