Benedikt Stegmayer, kurátor v Galerii města Mannheim (Konzultace s kurátorem*)

05/11/2013, přednáška, Klub AVU (-1), 19:00
06-07/11/2013, konzultace, DigiLab AVU Praha (aula), 11:00-17:00

  Benedikt Stegmayer: Kresba jako postoj / přednáška
  Autor je kurátorem v Galerii města Mannheim (Německo).
  [přednáška je veřejná, kde se studenti AVU mohou registrovat na osobní konzultace]

  Benedikt Stegmayer / konzultace
  06-07/11/2013 11:00-17:00
  [program je omezen pro studenty AVU]

Benedikt Stegmayer se v přednášce bude věnovat médiu kresby a výstavě Kresba jako postoj (Drawing as Attitude). Autor shrne možnosti kurátorování výstav, které se zaměřují na klasické umělecké obory. Zcela jasně zde nastává otázka, zda je vůbec možné vnášet do historických médií nový vhled a to zvlášť v situaci bez podpory specializovaných badatelských týmů, které mají k dispozici velká muzea.

  Benedikt Stegmayer je kurátor, filozof a historik umění. V roce 2008 založil nakladatelství Verlag für zeitgenössische Kunst und Theorie, které se věnuje umění a teorii. Od roku 2011 vede Galerii města Mannheim. Autor se v posledních projektech věnoval rozsáhlé publikaci umělce hnutí Fluxus Benovi Pettersonovi a jeho performativním partiturám. Posledním projektem je výstava Kresba jako postoj (Drawing as Attitude), která zkoumala hranice současné kresby.

*Konzultace s kurátorem

Škola je centrem, kde je pravidelně pokládána tradiční otázka: co bylo a co je umění a jaká je jeho podstata. Vznešené odpovědi měly a mají krátké trvání. Neboť se umění mění – oproti stálým definicím jejich provozovatelů.

V souvislosti s vývojem pohledu na výtvarné umění a jeho hodnocení je zcela jasné, že úspěšný absolvent vzdělávacího zařízení je ten, kdo kromě formálního zvládnutí obsahu, formy a techniky je schopen svou tvorbu obhajovat nebo vést sebevědomý dialog. Tato speciální forma komunikace je často stereotypně podceňována a přisuzována studentům, kteří za sebejistou rétorikou skrývají mentální a manuální absenci.

Konzultace s kurátorem je série přednášek a konzultací kurátorů s posluchači Akademie výtvarných umění v Praze. Přednáška je vždy veřejná, kde jednotlivý kurátor uvede vlastní strategie; vždy druhá část přednášky se bude zabývat pojmenování nešvarů v uměleckém prostředí v místě působení kurátorů: nekritičnost, manipulace, zvýhodňování nebo prosazování vlastních cílů.Dvoudenní konzultace (nutná registrace během přednášky) si hlavně klade za cíl motivovat posluchače AVU k prezentaci své umělecké činnosti se zástupci výstavní soustavy. Diskuze především nabízejí otevřený dialog mezi studentem a kurátorem, kde společným cílem je hledaní vzájemných průsečíků.

Program je financován Fondem rozvoje vysokých škol (FRVŠ).

Vloženo : 24. 10. 2013
Autor : Frantisek Zachoval
Kategorie : Bio , Info , Konference , Open source, Přednášky , Seminář doktorandů , Vyuka , Workshopy

Komentáře

Leave a Reply