Courses@DigiLab / Winter Term 2010-2011

10-12/2010, DigiLab AVU Prague U Akademie 4 Prague 7
Digital laboratory of AVU in Prague opens four courses and one seminar for winter term 2010/2011. People who may enroll in courses are students of AVU, students of other art universities and also public.
Courses:
04/10/2010: 3:15pm – 4:45pm Creating a Personal Web Presentation (04/10 cancelled due to the [...]

Ondřej Dadejík / Estetické problémy současného umění

28/04/2010, DigiLab AVU v Praze (aula) U Akademie 4 Praha 7, 13:30
Semináře doktorandů
U příležitosti vydání svého textu “Estetické problémy současného umění” v novém čísle Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny představí Ondřej Dadejík výchozí premisy a motivace svého eseje.
Teoretikové umění i samotní umělci jsou – aniž o tom možná všichni vědí či chtějí [...]

Mira Keratová / Akčné umenie počas “normalizácie“ v bývalom Československu – participácia a kontext mestského priestoru

14/04/2010, DigiLab AVU v Praze (aula) U Akademie 4 Praha 7, 13:30
Obdobie „normalizácie“ bolo obdobím únavy ideológie, byrokratizácie, sformalizovania reformných hesiel a umenia, ktoré sa pokúšalo o premenu jednotlivca prostredníctvom intenzívneho zážitku. V rámci imateriálnych akcií bol život sám poňatý ako konceptuálny projekt a umenie ako každodenná aktivita.
Akcie Jána Budaja a Dočasnej spoločnosti intenzívneho prežívania [...]

Martin Mazanec / INTIMNÍ KINO aneb proč už mě nebaví sledovat VIDEOART

31/03/2010, DigiLab AVU v Praze (aula) U Akademie 4 Praha 7, 13:30
Archeologie místa jako remediační proces poznání díla. Prezentace doktorandského výzkumu studenta FAMU. Projekt je zaměřen na rozbor budovy newyorksého kina z konce 20. let 20. století a jeho sociokulturní proměny.
Martin Mazanec – vystudoval sociologii a filmovou vědu na Univerzitě Palackého v Olomouci, v současnosti [...]

Kurzy@DigiLab / LS 2009-2010

Digitální laboratoř AVU v Praze otvírá pro letní semestr 2010 čtyři kurzy, seminář doktorandů a cyklus přednášek VVP.
kurzy:
po  11:00 – 15:00 Cinema 4D – Jsan Padyšák / .pdf
ut   15:00 – 16:30 Tvorma webové prezentace -  Jan Mucska / .odt / .pdf
st   12:00 – 13:30 Video a postprodukce – Pavel Kučera / .odt / .pdf
ct   12:00 [...]

Martin Blažíček / Umění algoritmu v pohyblivém obraze

03/03/2010, DigiLab AVU v Praze (aula) U Akademie 4 Praha 7, 13:30
Přednáška na praktických příkladech demonstruje použití algoritmických vztahů v prostředí pohyblivého obrazu od filmu, přes rané generativní umění k současným digitálním technikám. Předmětem zájmu je použití algoritmického modelu jako jistého druhu umělecké hry a zároveň strategie vedoucí od intuitivního modu tvorby k designu modelové [...]

ZRUŠENO Marie Davidová / O dimenzích prostředí: Proč je důležité být ořech

17/03/2010, DigiLab AVU v Praze (aula) U Akademie 4 Praha 7, 13:30
Prostor a později čas se, pravděpodobně v souvislosti s reprezentativními nástroji k navrhování, jako například analogickými nebo digitálními modely, stali často diskutovaná témata v architektuře. Ty, dohromady s “interactory” jako například zvuk, světlo, počasí nebo I lidskou aktivitou (např. politika, společnost, individua), vytváří architektonické [...]

Pages: <-- 1 2 3 4 5 6 7 -->