Piotr Stasiowski, hlavní kurátor Muzea současného umění ve Vratislavi (Kurátor přebírá konzultaci**)

25/03/2013, přednáška, DigiLab AVU Praha (aula), 18:00
26-27/03/2013, konzultace, DigiLab AVU Praha (aula), 11:00-5:00
Piotr Stasiowski: Mistři druhého plánu* / přednáška
hlavní kurátor Muzea současného umění ve Vratislavi
25/03/2013 18:00
[přednáška je veřejná, kde se studenti AVU mohou registrovat na osobní konzultace]
Piotr Stasiowski / konzultace
hlavní kurátor Muzea současného umění ve Vratislavi
26-27/03/2013 11:00-5:00
[program je omezen pro studenty AVU]
Následující přednášky a konzultace:
08-10/04/2013, [...]

Palo Fabuš: Moc a subjekt Nietzscheho mořeplavce

03/12/2012, Klub AVU Praha (-1), U Akademie 4, Praha 7, 16:00
Veřejné přednášky DigiLabu se od prosince 2012 budou konat v Klubu AVU.
Mocní a bezmocní, subjekt a objekt patří k základním racionálním figurám, pomocí nichž rozumíme světu. Cílem přednášky bude podat lehký úvod do pojmu moci a subjektu v rovině mnohosti především u Nietzscheho a částečně [...]

Felix Borecký: Mystifikace a estetika

19/11/2012, DigiLab AVU Praha, U Akademie 4, Praha 7, 16:00
Mukařovský definuje mystifikaci jako “projev fiktivní, jež vydává neskutečnou událost za pravdivou, ale bez úmyslu deformovat posluchačovo jednání – prostě jen za tím účelem, aby byla vyzkoušena posluchačova důvěřivost”. Cílem přednášky bude exponovat tyto otázky: jaké jsou rozdíly mezi mystifikací, lží a fikcí? Do jaké míry [...]

Nulová mzda / Prezentace iniciativy a diskuse

09/10/2012, DigiLab AVU Praha, U Akademie 4, Praha 7, 6:00
Nulová mzda je iniciativou umělců, kurátorů a teoretiků činných v oblasti výtvarného umění. Usiluje o symetričtější a transparentnější vztah mezi galeriemi financovanými z veřejných zdrojů a těmi, kteří se podílejí na jejich kulturním programu – povětšinou umělci a kurátory. Nulová mzda chce upozornit na to, že [...]

Vjera Borozan: K čemu jsou nám bienále?

17/05/2012, DigiLab AVU Praha, U Akademie 4, Praha 7, 1:30
V roce 1895 byla v Benátkách uspořádaná první mezinárodní přehlídka aktuálního umění, která nesla v názvu také označení bienále. Ještě v polovině 80. let 20 století existovalo na světě pouze několik bienálí. Již v 90. letech však umělecké přehlídky pořádané vždy po dvou letech začínají růst [...]

Michael Bielický (CZ/DE): Po 7. letech opět v Praze

26/04/2012, DigiLab AVU Praha, U Akademie 4, Praha 7, 1.30h
Michael Bielický představí ve své prezentaci v rámci Semináře doktorandů AVU projekty z posledních let, které vznikly převážně v období působení na Karlsruhe University of Arts and Design*.
Autor se zaměřuje na průzkum využití elektronických dat proudících v reálném čase, která jsou hlavním narativním elementem v jeho [...]

David Spriggs (UK/CA)

22/03/2012, DigiLab AVU Praha U Akademie 4 Praha 7, 13.30-15.00h
David Sprigg představí v rámci slideshow prezentace posledních 10 let, které věnoval instalačnímu umění. Pochází původem z Velké Británie, nyní žije v kanadském Montrealu. David Spriggs objevuje reprezentaci a strategie síly, symbolistní smysly barev a hranice forem a vnímání. Většina jeho instalací využívá techniky, kterou pro [...]

Pages: <-- 1 2 3 4 5 6 7 -->