Jiří Přibáň: Kánon umění a proměna veřejnosti

12/04/2012, DigiLab AVU Praha U Akademie 4 Praha 7, 18.00h
Hlavním tématem této přednášky bude diference mezi estetickými a politickými formami sociální komunikace. Moderní umění funguje jako neustálý proces vznikání a rozbíjení kulturního kánonu, v němž se definují hodnoty a normy estetického vnímání a prožitku. Tento proces je veřejný, a proto v něm dochází k protnutí [...]

Vladimír Just: Jazykový smog ve výtvarném umění

07/03/2012, DigiLab AVU Praha U Akademie 4 Praha 7, 13.00-15.00h

Prof. Vladimír Just se ve své přednášce v rámci Semináře doktorandů AVU zaměří na jazykový smog ve výtvarném umění. Autor především zkoumal kratší eseje, recenze a kritiku v periodikách jako je Respekt, Flash Art, čtrnáctideník Ateliér, Umělec, Art & Antique, portál Artalk.cz a insider choise Artmap.cz.
Přednáška [...]

Mike Ruiz: The Future Gallery

24/11/2011, DigiLab AVU Prague U Akademie 4 Prague 7, 1:30pm – 3:00pm
Mike Ruiz: The Future Gallery
Mike Ruiz is an artist, curator, and co-founder of the Berlin-based project Future Gallery. He will share his experiences starting and growing a exhibition space in Berlin, discuss curatorial perspectives surrounding new media and Internet art and provide speculations for [...]

Boris Jankovec: Truth in Art, Philosophy and Science in context of Patočka´s philosophy

10/11/2011, DigiLab AVU Prague U Akademie 4 Prague 7, 1:30pm – 3:00pm
Boris Jankovec: Truth in Art, Philosophy and Science in context of Patočka´s philosophy
Jan Patočka (1907- 1977) is considered one of the most important contributors to Czech philosophy, as well as one of the most influential central European philosophers of the 20th century. Having studied [...]

Tereza Stejskalová / Slavoj Žižek: In Defense of Lost Causes

20/10/2011, DigiLab AVU Prague U Akademie 4 Prague 7, 1:30pm – 3:00pm
Tereza Stejskalová: Slavoj Žižek: In Defense of Lost Causes
Slavoj Žižek often focuses on past revolutionary upheavals (e.g. French Revolution, October Revolution in Russia, Cultural Revolution in China) as well as the subsequent terror. He claims that it is time we repeat history in a [...]

Open call / Urban Space Budapest

1-11/06/2011 mezinárodní workshop Urban Space Budapest
Digitální laboratoř AVU je partnerem 10 denního workshopu Urban Space Budapest, který si klade za cíl prozkoumávat využití veřejného prostoru, zejména architektury ve spojení města a vody (řeka) a spolu s jejich vlastnostmi předělat městské panoráma.
Workshop chce jasně představit, že směr těchto budoucích změn silně závisí na našich současných postojích. [...]

Petr Bílek / Jak napsat diplomovou práci aneb teoretická obhajoba uměleckého díla

10/05/2011 17h, aula AVU v Praze U Akademie 4 Praha 7
Seminář doktorandů AVU letos vrcholí v klíčové přednášce prof. Petra A. Bílka* z Ústavu české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Karlovy Univerzity v Praze. Cílem přednášky je vysvětlit úskalí písemného projevu a představit základní principy srozumitelného (o)pisu uměleckého díla. Autor dále přiblíží základní funkce [...]

Pages: <-- 1 2 3 4 5 6 7 -->