Palo Fabuš: Moc a subjekt Nietzscheho mořeplavce

Autor : Frantisek Zachoval | Kategorie : Info , Seminář doktorandů

03/12/2012, Klub AVU Praha (-1), U Akademie 4, Praha 7, 16:00
Veřejné přednášky DigiLabu se od prosince 2012 budou konat v Klubu AVU.
Mocní a bezmocní, subjekt a objekt patří k základním racionálním figurám, pomocí nichž rozumíme světu. Cílem přednášky bude podat lehký úvod do pojmu moci a subjektu v rovině mnohosti především u Nietzscheho a částečně [...]

Felix Borecký: Mystifikace a estetika

Autor : Frantisek Zachoval | Kategorie : Info , Seminář doktorandů

19/11/2012, DigiLab AVU Praha, U Akademie 4, Praha 7, 16:00
Mukařovský definuje mystifikaci jako “projev fiktivní, jež vydává neskutečnou událost za pravdivou, ale bez úmyslu deformovat posluchačovo jednání – prostě jen za tím účelem, aby byla vyzkoušena posluchačova důvěřivost”. Cílem přednášky bude exponovat tyto otázky: jaké jsou rozdíly mezi mystifikací, lží a fikcí? Do jaké míry [...]

Kurzy@DigiLab / zimní semestr 2012-2013

Autor : Frantisek Zachoval | Kategorie : Info

22/10/2012, DigiLab AVU v Praze U Akademie 4 Praha 7
Digitální laboratoř bude informovat o své činnosti studenty 1. ročníku na Prosemináři mezi 13h30-15h00 22/10/2012 v aule AVU. Bude představena základní nabídka kurzů, přednášek a celkového servisu DigiLab. Dále proběhne zápis do níže uvedených kurzů pro zimní semestr a letní semestr 2012-2013.
Zimní semestr (úvodní setkání, kde [...]

Nulová mzda / Prezentace iniciativy a diskuse

Autor : Frantisek Zachoval | Kategorie : Info , Přednášky , Seminář doktorandů

09/10/2012, DigiLab AVU Praha, U Akademie 4, Praha 7, 6:00
Nulová mzda je iniciativou umělců, kurátorů a teoretiků činných v oblasti výtvarného umění. Usiluje o symetričtější a transparentnější vztah mezi galeriemi financovanými z veřejných zdrojů a těmi, kteří se podílejí na jejich kulturním programu – povětšinou umělci a kurátory. Nulová mzda chce upozornit na to, že [...]

Vjera Borozan: K čemu jsou nám bienále?

Autor : Frantisek Zachoval | Kategorie : Info , Přednášky , Seminář doktorandů

17/05/2012, DigiLab AVU Praha, U Akademie 4, Praha 7, 1:30
V roce 1895 byla v Benátkách uspořádaná první mezinárodní přehlídka aktuálního umění, která nesla v názvu také označení bienále. Ještě v polovině 80. let 20 století existovalo na světě pouze několik bienálí. Již v 90. letech však umělecké přehlídky pořádané vždy po dvou letech začínají růst [...]

Alexander Kluge in Prag

Autor : Frantisek Zachoval | Kategorie : Bio , Info

17___19/05/2012, AVU Praha (aula), U Akademie 4, Praha 7, 18.00-24.00h
Alexander Kluge in Prag je pásmo projekcí filmů významného německého spisovatele, režiséra a producenta Alexandera Klugeho, který letos v únoru oslavil 80. narozeniny. Na pražské AVU bude ve třech dnech, mezi 17___19. květnem 2012 představena část autorovy filmografie, která bude v České republice promítána vůbec poprvé.
V [...]

Michael Bielický (CZ/DE): Po 7. letech opět v Praze

Autor : Frantisek Zachoval | Kategorie : Přednášky , Seminář doktorandů

26/04/2012, DigiLab AVU Praha, U Akademie 4, Praha 7, 1.30h
Michael Bielický představí ve své prezentaci v rámci Semináře doktorandů AVU projekty z posledních let, které vznikly převážně v období působení na Karlsruhe University of Arts and Design*.
Autor se zaměřuje na průzkum využití elektronických dat proudících v reálném čase, která jsou hlavním narativním elementem v jeho [...]

Pages: <-- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...24 25 26 -->