Tvorba webové prezentace I.

Autor : Frantisek Zachoval | Kategorie : Open source, Vyuka

18/10/2011 12h, DigiLab AVU v Praze, U Akademie 4 Praha 7
Praktický výstup: osobní prezentace postavená na nejpopulárnější platformě WordPress.
V 21.století, v době transformace reálného života společně s novou formou datového toku informací je více než nutné se s touto “novou” realitou co nejvíce seznámit. K takovému základnímu seznámení dojde v rámci kurzu Tvorba webové prezentace. [...]

Gimp + Inkscape / rastrová a vektorová grafika

Autor : Frantisek Zachoval | Kategorie : Open source, Vyuka

19/10/2011 12h, DigiLab AVU v Praze, U Akademie 4 Praha 7
Jednou ze základních dovedností, která patří k standardnímu vybavení studenta výtvarné školy, je zvládnutí práce s rastrovou a vektorovou grafikou – a to ve škále jdoucí od pochopení specifik jednotlivých digitálních formátů, digitalizace obrazů i fotografií a jejich následných úprav, restaurování a archivace, správě barev [...]

Úvod do DigiLabu

Autor : Frantisek Zachoval | Kategorie : Info , Přednášky , Vyuka

13/10/2011 13h30-16h, aula AVU v Praze U Akademie 4 Praha 7
Program:
základy ovládání workstations Win/Linux,
zapujční systém audiovizualni techniky,
kurzy (Gimp, Tvorba webových stránek a Video postprodukce).

Promoce magistrů AVU

Autor : Frantisek Zachoval | Kategorie : Info

16/06/2011 11h, Anežský klášter
Opět byl uzavřen jeden kalendářní rok 2010/2011.
ANGELI, BLÍN, ČULÍK, DELAFONTAINE, GURECKÁ, HALOVÁ, HOSCHLOVÁ, HOŠEK, CHARYPAR, CHLUP, JETELA, JIRKŮ, KOVAŘÍK, KRČÁL, LAMAČOVÁ, SADAT LARIJANI, MARTÍNKOVÁ, MAYEROVÁ, MISAŘ, MIKOLÁŠKOVÁ, MÍČKOVÁ, NAVRÁTILOVÁ, NĚMEC, NOVÁKOVÁ, OŽIBKO, PETROV, PFEIFFER, PIVOŇKA, POLIFKOVÁ, ŘÍMALOVÁ, SAHÁNKOVÁ, SCERANKOVÁ, SENEŠI, SIKORA, SOUKUPOVÁ, STŘÍŽKOVÁ, SYNEK, ŠAŇKOVÁ, ŠRUBAŘOVÁ, ŠTÝBROVÁ,ŠURANSKÁ, TICHÝ, VICHROVÁ a UHNÁK.

Open call / Urban Space Budapest

Autor : Frantisek Zachoval | Kategorie : Open source, Projekty , Seminář doktorandů , Workshopy

1-11/06/2011 mezinárodní workshop Urban Space Budapest
Digitální laboratoř AVU je partnerem 10 denního workshopu Urban Space Budapest, který si klade za cíl prozkoumávat využití veřejného prostoru, zejména architektury ve spojení města a vody (řeka) a spolu s jejich vlastnostmi předělat městské panoráma.
Workshop chce jasně představit, že směr těchto budoucích změn silně závisí na našich současných postojích. [...]

Petr Bílek / Jak napsat diplomovou práci aneb teoretická obhajoba uměleckého díla

Autor : Frantisek Zachoval | Kategorie : Přednášky , Seminář doktorandů

10/05/2011 17h, aula AVU v Praze U Akademie 4 Praha 7
Seminář doktorandů AVU letos vrcholí v klíčové přednášce prof. Petra A. Bílka* z Ústavu české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Karlovy Univerzity v Praze. Cílem přednášky je vysvětlit úskalí písemného projevu a představit základní principy srozumitelného (o)pisu uměleckého díla. Autor dále přiblíží základní funkce [...]

Zoe Yeh (TW) and Juliana Höschlová (CZ) / Untranslatable Approaches

Autor : Frantisek Zachoval | Kategorie : Info , Přednášky , Seminář doktorandů

27/04/2011 DigiLab AVU v Praze (aula) U Akademie 4 Prague 7, 1 pm
It is a pleasure to invite you to a lecture by Zoe Yeh* and Juliana Höschlová**. During the lecture will be introduced a Taiwanese project, young Taiwanese artists and finally an introduction of a new project “An Experiment on Cultural Translation”, which is [...]

Pages: <-- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...24 25 26 -->