Lyrický zvuk techniky / Markéta Baňková

31.10.2007, 18:00, DigiLab AVU, živé vysílání, archiv

KOKO, VVP a DigiLab AVU v Praze nadále pokračuje v retrospektivních přednáškách mladých výtvarných umělců. Experimentátorka Markéta Baňková v roce 1997-9 vytvořila první český netart Mesto.html a později New York City Map. V retrospektivní přednášce Lyrický zvuk techniky představí svou netartovou i animovanou tvorbu, film Smysly života, website Scribble a uvede specifická média netartu vůbec. Kromě toho popíše i podmínky, v níchž tyto projekty vznikají a jak fungují v mezi-národních souvislostech. V závěru se autorka dotkne problematiky přesunu prezentací autorských prací z galerií na web a i stále více diskutabilních hranicích výtvarného umění v sou-vislosti s novými technologiemi. Vstup volný.
Support: www.bankova.cz, VVP AVU, prenosy.cesnet.cz

Published : 01. 10. 2007
Author: Jan Habrman
Category: Lecture

Comments.

Leave a Reply