HAUSER & ŽIŽEK: TEORETIKOVÉ POSTMARXISTICKÉ FILOSOFIE

29/04/2009 středa, DigiLab AVU v Praze (aula), U Akademie 4, Praha 7, 18:00

Helena Všetečková / Boris Jankovec {2009 • CZ}
“Přednáška Michaela Hausera v pražské Galerii Lapidárium pro okruh posluchačů okolo občanského sdružená SOK (socialistický kruh) o levicové filozofii odkazující ke jménu Slavoj Žižek, populárnímu antiakademickému filozofovi slovinského původu. Michael Hauser je zakladatel SOK, přednáší na UK a je zaměstnán ve Filozofickém ústavu akademie věd. Slavoje Žižka jsme po jeho promluvě na demonstraci iniciativy NE-ZÁKLADNÁM 17.listopadu 2007 odvedli do průjezdu pod pražskou magistrálou a nechali ho zde hovořit (o něco déle, než měl v plánu).” film 68 minut •

Promítání uvede Boris Jankovec.

http://bio.avu.cz

Hauser a Žižek: teoretikové post-marxistické filosofie

Slovinský sociolog a filosof Slavoj Žižek je představitelem levicového myšlení vycházejícího převážně z marxismu. Uvědomíme-li si toto jeho základní východisko, stává se nám také pochopitelnějším, proč si vysloužil nálepku kritika liberálního kapitalismu, globalizace či „akademismu“.
Žižek přitahuje pozornost jak pro svá pódiová vystoupení, na která například v jižní Americe údajně chodí tisíce lidí, tak provokativní témata, jež si volí. S nadsázkou se také neváhá označit za popového leninistu.
Zabývá se zejména dílem  Hegela, Schellinga či Marxe. Své oblíbené autory ovšem interpretuje za pomoci specifické metody vytvořené Jacquem Lacanem, francouzským postmodernistický filosofem, který propojil psychoanalýzu a strukturalismus. Lacan je mimochodem, v jistém smyslu, zřejmě největší Žižkův guru. V neposlední rovině Žižkovo myšlení zahrnuje různé vtipy a rozbory pop-kultury, jako třeba hollywoodských filmů.
Ve filmu se Žižek nejprve objevuje jako „pódiový“ odpůrce výstavby amerického protiraketového systému ve východní Evropě. Uvidíme ho při řečnickém vystoupení na Václavském náměstí 17. listopadu 2007, kam byl pozván iniciativou Ne Základnám na veřejnou demonstraci. Bezprostředně po vystoupení, až v druhé polovině filmu, se prezentuje v poněkud jiné situaci. V prostředí betonového podchodu pod pražskou magistrálou z jeho úst zazní komplexnější názor na záměr politiky USA, kritika G. W. Bushe či třeba pohled na problém náboženského fundamentalismu.
Základní rysy a motivy Žižkova myšlení nám představí Michael Hauser, člen Akademie věd ČR a pedagog, který je zakladatelem Socialistického kruhu (SOK), sdružení pro levicovou teorii. V roce 2007 pořádal cyklus setkání na téma „Slavoj Žižek“, v pražské galerii Lapidárium.
Film zachycuje setkání sympatizantů a členů sdružení SOK, kterým Michael Hauser, za pomoci lacanových vzorců zprostředkovává klíčové historicko-politické teze, jimiž Žižek diagnostikuje naši minulost až přítomnost. Atmosféru těchto setkání dotvářejí barokní sochy mistra Brauna, nehnutě stojící v galerijním prostoru. Dodejme, že M. Hauser je také zřejmě nejzapálenější Žižkův interpret v Čechách.

Konečně, oba intelektuály – Hausera a Žižka – ve filmu doplní Petr Rohel, člen Levicového klubu Ostrava. Představuje roli čtenáře Hauserových interpretací Žižka, které podává menšímu kruhu posluchačů v průběhu konání Letní filosofické školy na Sázavě v roce 2006.
Je to tedy film tří prostředí, ve kterých se na našem území v roce 2007 odehrávala reflexe levicové filosofie. Je-li toto myšlení skutečně uchopeno, či jenom zachyceno je možná poněkud nesnadnou výzvou pro diváka.
Žižkovo myšlení, zdá se, trpí také mnoha nedůslednostmi a rozpory. O tom například vypovídá i skutečnost, že je důrazným kritikem akademismu na straně jedné a členem Slovinské akademie věd na straně druhé. Ani naše prostředí nejsou tradičně „akademická“, Žižek stojí v průchodu a říká, co se z jeho pohledu děje ve světě.
Komu za to stojí projít celou „filmovou přednášku“, zamyslí se možná nad hlavními problémy a tématy, které doposud nerozšifrovaný fenomén Žižkova neklidného uvažování otevírá.
To, že to byl svět „před Obamou“, nemusí být přítěží.

Film trvá 69 minut.

Boris Jankovec

Published : 31. 03. 2009
Author: Frantisek Zachoval
Category: Bio

Comments.

Leave a Reply