Reinterpretace jako umělecká strategie / Štefan Tóth

25/03/2009 středa, DigiLab AVU v Praze (aula) U Akademie 4 Praha 7, start: 13:30

Doktorský projekt sleduje možnosti apropriace a jiných podobných postupů, které můžeme také charakterizovat jako postprodukce. Z existujících věcí, děl a produktů umělců 20. století je jich několik vybráno, aby pak byly znovu použity nebo s určitým záměrem přetvořeny. Umělecká díla existující v síti znaků, významů a kontextů jsou tak nově reinterpretovány tzn., že jde o pokus vynalézat nové způsoby užití uměleckých děl. Teoretické aspekty disertační práce se opírají o výklady sémiotiky (Umberto Eco, Ch. S. Peirce aj.) a textů vybraných autorů (M. Baxandall, N. Bourriaud, G. Didi-Huberman, C. Einstein, E. Mach aj.).

Published : 19. 03. 2009
Author: Frantisek Zachoval
Category: Education

Comments.

One Response to “Reinterpretace jako umělecká strategie / Štefan Tóth”

  1. Barbora Toman Tylova
    July 16th, 2013 @ 12:36

    Bylo by možné přednášku v nějaké digitální podě shlédnout? Děkuji.

Leave a Reply