Dny Heinricha Bölla v Praze – “Umělci: Prostředníci změny?”

Konference má přivést ke společné debatě osobnosti z různých oblastí umění (divadlo, literatura, vizuální umění) spolu s kritiky a odborníky ze společenskovědních oborů z České republiky a Německa a na základě jejich osobní zkušenosti či prostřednictvím pohledu jejich vědního oboru diskutovat liv současného umění na společnost. Má také diskutovat následující otázky: Jak vypadá dnešní „angažované umění“, jaká témata si vybírá a jak se tato témata proměňují? Nabízejí umělecké projekty v době krize nové perspektivy, koncepty, ideje či vize? Jak se umělci zapojují do veřejných záležitostí? Daří se současným „angažovaným“ umělcům oslovovat publikum, a jakými způsoby to dělají? Jaké rozdíly a podobnosti vyplývají z česko-německého srovnání?

Program konference:

  • 11.30–12.00 Registrace
  • 12.00–12.30 Zahájení
  • 12.30–14.00 Panel 1: Divadlo dnes – sociální laboratoř? Václav Bělohradský (filozof, Praha/Terst), Renate Klett (dramaturgyně a divadekní kritička, Berlín), Miroslav Bambušek (dramatik a režisér, Praha), Eva Salzmannová (herečka, Národní divadlo, Praha), Moderátor: Ondřej Černý (ředitel, Národní divadlo, Praha)
  • 14.00–14.30 Coffee Break
  • 14.30–16.15 Panel 2: Síla slov – literatura jako námitka Tanja Dückers (spisovatelka, Berlín), Radka Denemarková (spisovatelka, Praha), Ivan Klíma (spisovatel a publicista, Praha), Burkhard Müller (literární kritik, Chemnitz), Luděk Navara (novinář a spisovatel, Praha), Moderátor: Pavel Mandys (publicista, Praha)
  • 16.15–16.45 Coffee Break
  • 16.45–18.30 Panel 3: Krize, jaká krize? Umění v nových podmínkách   Alice Creischer (vizuální umělkyně,Berlín), Jiří David (vizuální umělec, Praha), Dan Perjovschi (vizuální umělec,Rumunsko), Jiří Ševčík (teoretik vizuálního umění, Praha), Moderátorka: Martina Pachmanová (historička umění a kurátorka, Praha)
  • 18.30–19.00 Občerstvení
  • 19.00–21.30 Filmový večer s diskusí: Máte právo vědět    Projekce filmu Příběhy z Jodoku (Yodok Stories, 2008, Andrzej, Fidyk, Norsko, Polsko, 83 min.) ve spolupráci s organizací Člověk v tísni s následnou diskusí s pozvanými hosty. Významný polský režisér Andrzej Fidyk přesvědčil divadelního režiséra Jung Sung Sana, který se v roce 1994 po útěku ze severokorejského koncentračního tábora Jodok dostal přes hranice do Jižní Koreje, aby nastudoval muzikál věrně zachycující otřesné praktiky uplatňované v táboře. Mrazivé taneční choreografie, chorály a muzikálové árie vkládané mezi velmi otevřené popisy očitých svědků utrpení v severokorejských koncentračních táborech jsou umělecky působivou výpovědí o zločinech jedné z nejtvrdších diktatur na světě

Published : 01. 10. 2010
Author: Jan Habrman
Category: Bio, Conference

Comments.

Leave a Reply