Petr Bílek / Jak napsat diplomovou práci aneb teoretická obhajoba uměleckého díla

10/05/2011 17h, aula AVU v Praze U Akademie 4 Praha 7

Seminář doktorandů AVU letos vrcholí v klíčové přednášce prof. Petra A. Bílka* z Ústavu české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Karlovy Univerzity v Praze. Cílem přednášky je vysvětlit úskalí písemného projevu a představit základní principy srozumitelného (o)pisu uměleckého díla. Autor dále přiblíží základní funkce teoretického textu a jeho možné variace využití. Na konkrétních příkladech budou znázorněny nevhodné stereotypní větné vazby, fráze a floskule. Naučíme se správně používat citace, komentáře, napsat anotaci a shrnutí.

Podmínkou k udělení zápočtu na semináři je nutná účast na přednášce Jak napsat diplomovou práci aneb teoretická obhajoba uměleckého díla a podrobná písemná úvaha k diplomové práci, která bude přijímána na adrese zachoval@avu.cz do 30. června 2011.
Přednášku vřele doporučujeme těm studentům AVU, kteří jsou povinni odevzdat písemnou práci ke klauzurní zkoušce.

* Prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc., (nar. 1962) přednáší teorii a dějiny moderní české literatury na Ústavu české literatury a literární vědy FF UK. Vystudoval češtinu a angličtinu na FF UK. V letech 1994-97 a 2000 působil jako hostující profesor na Brown University v Providence v USA. Vydal knihy „Generace“ osamělých běžců (1991), Stavitelé křídel (1991), Hledání jazyka interpretace (k modernímu prozaickému textu) (2003) a Models of Representations in Czech Literary History (2010; spolu s Vl. Papouškem), autorsky se výrazně podílel na monografii Vladimír Papoušek a kol: Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923 (2010). Je autorem téměř padesáti studií, z nichž některé byly kromě češtiny a slovenštiny publikovány také v angličtině, francouzštině, němčině, italštině, maďarštině, chorvatštině a japonštině.

Published : 01. 05. 2011
Author: Frantisek Zachoval
Category: Lecture, Seminar - PhD

Comments.

Comments are closed.