Kurzy@DigiLab / zimní semestr 2012-2013

22/10/2012, DigiLab AVU v Praze U Akademie 4 Praha 7

Digitální laboratoř bude informovat o své činnosti studenty 1. ročníku na Prosemináři mezi 13h30-15h00 22/10/2012 v aule AVU. Bude představena základní nabídka kurzů, přednášek a celkového servisu DigiLab. Dále proběhne zápis do níže uvedených kurzů pro zimní semestr a letní semestr 2012-2013.

Zimní semestr (úvodní setkání, kde budou domluveny přesné termíny):
- 23/10/2012 12h00-13h00 Tvorba webových stránek I.* // úterý
- 24/10/2012 12h00-13h30 Video postrodukce I.** // středa
- 25/10/2012 12h00-13h30 Adobe Photoshop *** // čtvrtek
- 25/10/2012 13h30-15h00 3D grafika: Blender ***** // čtvrtek
- 26/10/2012 12h00-13h30 Zvuková postprodukce: Ardour & Audacity ****** // pátek
- 30/10/2012 12h00-13h30 Adobe Illustrator**** // úterý

Letní semestr (úvodní setkání proběhne v prvním týdnu v březnu):
- Flash a interaktivní animace
- Tvorba web, stránek II.
- Video postrodukce II.
- InDesign
- Gimp + Inkscape ‘
- Interaktivní média (Pure Data) ”
- Postprodukce videa (Kdenlive + Lightworks) ”’

* V prvním cyklu kurzu Tvorba webových stránek se student seznámí se základními aplikacemi a službami, které poskytují on-line prezentaci na internetových stránkách. Lektor se bude především věnovat společnému průzkumu existujících webových prezentací, které budou společně analyzovat pro vlastní využití. Absolvent se bude na konci kurzu těšit z vlastní webové stránky.

** Kurz vede Jan Vidlička, který prakticky představí základní principy ovládání video kamery: clona, expozice, perspektiva, vyvážení na bílou, hloubka ostrosti, odrazná deska, atd. Posluchač si osvojí švenkování, zoomování a používání externího mikrofonu.
V dalších částech kurzu se lektor bude věnovat ergonomii různých video editorů jako Adobe Premiere, Final Cut, Avid a Kdenlive. Po absolvování kurzu by měl mít posluchač základní znalosti o možnostech práce s videem (import, střih, úprava videa a export). Současně bude prakticky vysvětlena tvorba audiovizuálního DVD pro projekci na výstavách

*** Prostřednictvím kurzu se student seznámí s prostředím programu Adobe Photoshop a naučí se jeho základům (nastavení dokumentu, úprava a manipulace s fotografií, práce s vrstvami, použití textu, uložení dokumentu …) Po absolvování kurzu může student prakticky využít nové znalosti při vytvoření svého portfolia.

**** Kurz Adobe Illustrator umožní studentovi se oriententovat v programu. Lektor představí práci s Bézierovou křivkou, vytváření a transformace tvaru, použití barevné palety, práce ve vrstvách, uložení a export dokumentu .. . Student si osvojí základní principy práce s vektorovou grafikou.

***** Blender je program ve kterém je možné vytvářet nejen modely a sochy pro 3d tisk, ale i vizualizace architektonických projektů, prostorové návrhy, plánování rozvržení výstavy atd. a jako takový je optimálním multifunkčním nástrojem pro výtvarného umělce. Ve srovnání s jinými 3d programy Blender disponuje otevřenou strukturou a možností skriptování, ev. realizace interaktivního modelu s pomocí vestavěného game engine. Dílna by studenty seznámila se základy práce ve 3d (modelování extrudováním, sochařský mód, materiály a textury, vytváření modelů s kostrou pro animace) a s alternativami, které v sobě Blender skrývá (možnost filmové postprodukce – implementace 3d scén do filmového materiálu). Součástí této dílny by byla i stavba tiskárny RepRap, její zprovoznění a tisk elementárního 3d objektu.

****** Zvuk je často opomíjenou součástí multimediálních uměleckých děl. Kromě jeho přítomnosti ve filmu, či videoartu ale tvoří též autonomní žánr Soundart. Dílna se zaměřuje na základní rámec oboru práce se zvukem vymezený třemi oblastmi: 1) akustika 2) zvukový řetězec 3) zvuková krajina. Během dílny bude projednána problematika záznamu a následného zpracování zvuku za pomoci opensource aplikací Audacity a Ardour, ve kterém je možné realizovat i komplexní vícekanálové nahrávaní a konečný mix nahrávky.

‘ Jednou ze základních dovedností, která patří k standardnímu vybavení studenta výtvarné školy, je zvládnutí práce s rastrovou a vektorovou grafikou – a to ve škále jdoucí od pochopení specifik jednotlivých digitálních formátů, digitalizace obrazů i fotografií a jejich následných úprav, restaurování a archivace, správě barev a tisku, až k hledání osobního uměleckého výrazu v digitální malbě a grafice.
Během této dílny by se účastnící seznámili s grafickými editory GIMP (rastrová grafika) a Inkscape (vektorová grafika) v rozsahu pokrývajícím výše zmíněná témata.

” Interaktivní média představují poměrně novou a dynamicky se rozvíjející oblast umělecké tvorby. V poslední době se též díky programovacím jazykům jako Pure Data a díky mikrokontroleru Arduino otevírají široké možnosti využití těchto technologií i pro běžné studenty uměleckých oborů. Dílna se zaměřuje na zákldy zvládnutí audiovizuálního programování a programování interaktivních médií.

”’ Filmové médium se dnes díky rozvoji digitálních technologií stalo standardní součástí umělecké tvorby a není již zatíženo exkluzivitou, jako tomu bylo na jeho úsvitu. S rostoucí mírou dostupnosti se však zvyšuje i míra nepoučenosti při práci s ním. Předmětem dílny je pokrýt základní znalosti práce s filmovým médiem na digitální platformě – proces digitalizace, konverze, základy střihové skladby a exportu pro dané účely. To vše za pomoci software Kdenlive, který tvoří alternativu ke komerčním střihovým programům a je možné v něm pracovat ve formátu DV i HDV. Navíc umožňuje též tvorbu animací metodou pixelace.

Published : 08. 10. 2012
Author: Frantisek Zachoval
Category: Info

Comments.

Leave a Reply