Kurzy@DigiLab / letní semestr 2012-2013

05/03/2013, DigiLab AVU v Praze U Akademie 4 Praha 7

Letní semestr (úvodní setkání, kde budou domluveny přesné termíny):
- 05/03/2013 15h30-17h00 Střih a postprodukce videa (Kdenlive + Lightworks)*
- 06/03/2013 12h00-13h30 Střih a postprodukce videa (Jan Vidlička, Artyčok.TV)**
- 07/03/2013 13h30-15h00 Rastrová a vektorová grafika (Gimp + Inkscape)***
- 07/03/2013 15h00-16h30 Interaktivní média (Pure Data)****
- 11/03/2013 13h00-15h00 Tvorba webových stránek II.*****

Kurzy probíhají vždy v následující dny:
pondělí, 13h00-15h00, Tvorba webových stránek II. (1x za 14 dní),
úterý, 15h30-17h00, Střih a postprodukce videa (Kdenlive + Lightworks),
středa, 12h00-13h30, Střih a postprodukce videa (Jan Vidlička, Artyčok.TV),
čtvrtek, 13h30-15h00, Rastrová a vektorová grafika (Gimp + Inkscape),
čtvrtek, 15h00-16h30, Interaktivní média (Pure Data).

* Střih a postprodukce videa (Kdenlive + Lightworks)
Filmové médium se stalo s pomocí rozvoji digitálních technologií standardní součástí umělecké tvorby a není již zatíženo svou exkluzivitou, jak tomu bylo na vysokých uměleckých školách před pár lety. S masivním rozšířením editorů pro práci s videem se také zvyšuje softwarová negramotnost. Předmětem dílny je přiblížit základní operace s filmovým médiem na digitální platformě – proces digitalizace, konverze, základy střihové skladby a exportu pro dané účely. To vše za pomoci software Kdenlive, který tvoří alternativu ke komerčním střihovým programům a je možné v něm pracovat ve formátu DV i HDV. Navíc umožňuje též tvorbu animací metodou pixelace.

Harmonogram dílny:
1. základy ovládání videokamery
2. konverze a zpracování videa a zvuku
3. seznámení s prostředím Kdenlive a Lightworks
4. střihová skladba
5. pixelace, videoefekty
6. seznámení s renderem, tvorba titulků a masky
8. exportování videa, tvorba DVD
9. prezentace dosažených výsledků

Studijní materiály:
http://www.kdenlive.org/
http://www.famu.cz/katedry-a-pracoviste/katedra-strihove-skladby-kss/materialy-k-vyuce/

Lektor: David Landa
Časová náročnost: 30 hodin

** Střih a postprodukce videa (Jan Vidlička, Artyčok.TV) II.
Kurz rozvíjí detailní znalosti v ovládání video editoru Adobe Premiere a Avid. Lektor Jan Vidlička se bude především věnovat samotné úpravě videa, masteringu, exportu a tvorbě DVD.

Lektor: Jan Vidlička
Časová náročnost: 30 hodin

*** Rastrová a vektorová grafika (Gimp + Inkscape)
Jednou ze základních dovedností, která patří k standardnímu vybavení studenta vysoké umělecké školy, je zvládnutí práce s rastrovou (bitmapová) a vektorovou grafikou – a to ve škále, která se pohybuje od pochopení specifik jednotlivých digitálních formátů, digitalizace obrazů i fotografií a jejich následných úprav, restaurování a archivace, správě barev a tisku, až k hledání osobního uměleckého výrazu v digitální malbě a grafice. Během této dílny se účastnící seznámí s grafickými editory GIMP (rastrová grafika) a Inkscape (vektorová grafika) v rozsahu, který pokrývá výše zmíněné okruhy.

Harmonogram dílny:
1. základní problematika zobrazování 2D grafiky
2. seznámení se s pracovním prostředím GIMPu a Inkscape
3. digitalizace a úpravy, vektorizace
4. práce s maskami, vrstvami jejich interakce
5. předtisková příprava
6. problematika webové grafiky
7. příprava podkladů pro další zpracování (např. pro video a postprodukční software, 3D , DTP)
8. prezentace dosažených výsledků

Studijní materiály:
http://gimp-tutorials.net/
http://inkscapetutorials.wordpress.com/
http://www.grafika.cz/

Lektor: Michal Cáb
Časová náročnost: 30 hodin

**** Interaktivní média (Pure Data)
Interaktivní média představují poměrně novou a dynamicky se rozvíjející oblast umělecké tvorby. V poslední době se též díky programovacímu jazyku Pure Data a mikrokontroleru Arduino otevírají široké možnosti využití těchto technologií i pro běžné studenty uměleckých oborů. Dílna se zaměřuje na základy zvládnutí audiovizuálního programování a programování interaktivních médií.

Harmonogram dílny:
1. základy programování v Pure Datech, sémantika jazyka, problém algoritmizace
2. programování sekvenceru pro řízení obrazu a zvuku
3. možnosti realtime procesování obrazu a zvuku a jejich interakce
4. interaktivita, vstupní seznory a zpracování dat
5. arduino, úvod do elektrotechniky
6. arduino a pure data, možnosti řízení elektromechanických zařízení (motory, el. okruhy)
7. realizace modelu interaktivní instalace / audiovizuálního nástroje
8. prezentace dosažených výsledků

Studijní materiály:
http://vyuka.avu.cz/tutorialy/interaktivita/pure-data/lang/en-us/
http://arduino.cc/en/Tutorial/HomePage

Lektor: Michal Cáb
Časová náročnost: 30 hodin

***** Tvorba webových stránek II. (Wordpress)
Webová prezentace se stala nepostradatelnou součástí v tvůrčím prostředí. Tvorba webu na redakčním systému WordPress patří v současné době k nejoblíbenějším a nejčastěji vyhledávaným službám. On-line prezentace je určena pro sofistikované firemní prezentace, tak i pro osobní stránky. V druhém cyklu kurzu Tvorba webových stránek se posluchač seznámí s redakčním systém WordPress. Bez jakéhokoliv programování nebo znalosti jazyků HTML, CSS, JavaScript, ActionScript, PHP, ASP nebo JAVA si během kurzu s pomocí pár tlačítek vytvoříme vlastní webovou prezentaci.

Harmonogram kurzu:
1. hosting, registrace domény, databáze, mail
2. instalace WordPressu, sémiotika a administrativní rozhraní WordPressu
3. plugin pro multijazyčný web
4. vlastní design a menu; SEO optimalizace
5. pluginy – vložení videa, google mapa, newsletter,
6. aplikace třetích stran, facebook, twitter, RSS čtečka, google statistika
7. záloha a migrace www na jiný server
8. osobní konzultace a kompilace

Studijní materiály:
http://wordpress.org/

Lektor: František Zachoval
Časová náročnost: 30 hodin

Published : 16. 11. 2012
Author: Frantisek Zachoval
Category: Info

Comments.

Comments are closed.