KURZY@DIGILAB / LETNÍ SEMESTR 2013-2014

30/01/2014, DigiLab AVU v Praze U Akademie 4 Praha 7

Informativní a úvodní setkání:
- 05/03/2014 13:00 Rastrová a vektorová grafika (Gimp + Inkscape)*
- 05/03/2014 13:30 Interaktivní média II. (Pure Data)**
- 05/03/2014 14:00 Blender – 3D***
- 06/03/2014 13:00 Úvod do praktické fotografie*** *
- 10/03/2014 13:00 Tvorba web. osobní prezentace II. (WordPress)*** **
- 11/03/2014 12:00 Tvorba pdf portfólia (Photoshop, Indesign)*** ***

Arch, kde je možné se zapsat, je na nástěnce Digilabu (strana od výtahu).

* Rastrová a vektorová grafika (Gimp + Inkscape)
Jednou ze základních dovedností, která patří k standardnímu vybavení studenta vysoké umělecké školy, je zvládnutí práce s rastrovou (bitmapová) a vektorovou grafikou – a to ve škále, která se pohybuje od pochopení specifik jednotlivých digitálních formátů, digitalizace obrazů i fotografií a jejich následných úprav, restaurování a archivace, správě barev a tisku, až k hledání osobního uměleckého výrazu v digitální malbě a grafice. Během této dílny se účastnící seznámí s grafickými editory GIMP (rastrová grafika) a Inkscape (vektorová grafika) v rozsahu, který pokrývá výše zmíněné okruhy.

Harmonogram dílny:
1. základní problematika zobrazování 2D grafiky
2. seznámení se s pracovním prostředím GIMPu a Inkscape
3. digitalizace a úpravy, vektorizace
4. práce s maskami, vrstvami jejich interakce
5. předtisková příprava
6. problematika webové grafiky
7. příprava podkladů pro další zpracování (např. pro video a postprodukční software, 3D , DTP)
8. prezentace dosažených výsledků

Studijní materiály:
http://gimp-tutorials.net/
http://inkscapetutorials.wordpress.com/
http://www.grafika.cz/

Lektor: Michal Cáb
Časová náročnost: 30 hodin

** Interaktivní média II. (Pure Data)
V navazujícím semináři, jenž se týká programovacího jazyka Pure Data, se budeme věnovat hlubšímu průzkumu syntézy zvuku a obrazu, interaktivitě a možnostem, které nabízí propojení Pure Dat s mikrokontrolerem Arduino. Seminář je přístupný i studentům, kteří nenavštěvovali první cyklus, ti si ale budou muset v rámci samostudia doplnit základní znalosti (což není až tak obtížné). Dále by jsme se věnovali i technickým řešením, která studenti můžou uplatnit v rámci výstavní činnosti – např. konstrukcí bezproblémového mp3 přehrávače, nebo nastavení počítače tak, aby se spouštěl v daný čas a automaticky začal přehrávat video.

Výstupem semináře by měl by měl být samostatně realizovaný projekt.

http://vimeo.com/18656762
http://vimeo.com/24068245
http://vimeo.com/11427204
http://www.youtube.com/watch?v=g_hiz-Kx0kM

Lektor: Michal Cáb
Časová náročnost: 30 hodin

***Blender – 3D
Blender je program ve kterém je možné vytvářet nejen modely a sochy pro 3d tisk, ale i vizualizace architektonických projektů, prostorové návrhy, plánování rozvržení výstavy atd. a jako takový je optimálním multifunkčním nástrojem pro výtvarného umělce. Ve srovnání s jinými 3d programy Blender disponuje otevřenou strukturou a možností skriptování, ev. realizace interaktivního modelu s pomocí vestavěného game engine. Dílna by studenty seznámila se základy práce ve 3d (modelování extrudováním, sochařský mód, materiály a textury, vytváření modelů s kostrou pro animace) a s alternativami, které v sobě Blender skrývá (možnost filmové postprodukce – implementace 3d scén do filmového materiálu). Součástí této dílny by byla i stavba tiskárny RepRap, její zprovoznění a tisk elementárního 3d objektu.

Lektor: Michal Cáb
Časová náročnost: 30 hodin

*** * Úvod do praktické fotografie
Cílem kursu je poskytnout posluchačům základní informaci o faktorech, které působí na kvalitu fotografie, s ohledem na využití těchto informací pro reprodukci výtvarných děl. Pozornost bude věnována problémům, které mohou snižovat výslednou kvalitu snímku; budou demonstrovány postupy, jak tyto problémy minimalizovat. Zabývat se budeme problematikou archivace snímků a využitím metadat. Stručně budou zmíněny otázky týkající se právních aspektů pořizování, licencování a zveřejňování snímků. Samostatné přednášky budou věnovány reprodukci výtvarných děl jak plošných, tak trojrozměrných. Kurs je určen pro začátečníky až mírně pokročilé.

Harmonogram kurzu:
1. technika I.; základní parametry snímání a jejich vliv na fotografii: expozice, clona, čas, citlivost, ohnisková vzdálenost, apod.
2. technika II.; nejčastější problémy ve fotografii a základní pojmy v digitální fotografii: šum, artefakty, aberace, vinětace, odrazy, základní formáty digitálních souborů, rozdíl bitmapa / vektor, raw vs. jpg, komprese, metadata, apod.
3. workflow; zpracování digitálních fotografií, archivace, metadata, právní otázky spojené s pořizováním, licencováním a uveřejňováním snímků
4. reprodukce výtvarných děl; jak správně vyfotografovat plošnou předlohu?
5. fotografování trojrozměrných objektů; úvod do problematiky a základní postupy.

Lektor: Radek Dětinský
Časová náročnost: 30 hodin

*** ** Tvorba webových stránek II. (WordPress)
Webová prezentace se stala nepostradatelnou součástí v tvůrčím prostředí. Tvorba webu na redakčním systému WordPress patří v současné době k nejoblíbenějším a nejčastěji vyhledávaným službám. On-line prezentace je určena pro sofistikované firemní prezentace, tak i pro osobní stránky. V druhém cyklu kurzu Tvorba webových stránek se posluchač seznámí s redakčním systém WordPress. Bez jakéhokoliv programování nebo znalosti jazyků HTML, CSS, JavaScript, ActionScript, PHP, ASP nebo JAVA si během kurzu s pomocí pár tlačítek vytvoříme vlastní webovou prezentaci.

Harmonogram kurzu:
1. hosting, registrace domény, databáze, mail
2. instalace WordPressu, sémiotika a administrativní rozhraní WordPressu
3. plugin pro multijazyčný web
4. vlastní design a menu; SEO optimalizace
5. pluginy – vložení videa, google mapa, newsletter,
6. aplikace třetích stran, facebook, twitter, RSS čtečka, google statistika
7. záloha a migrace www na jiný server
8. osobní konzultace a kompilace

Studijní materiály:
http://wordpress.org/

Lektor: František Zachoval
Časová náročnost: 30 hodin

*** *** Tvorba pdf portfólia (Photoshop, Indesign)
Kurz je určen pro studenty, kteří chtějí získat základní znalosti programů Adobe Photoshop a Adobe InDesign. Výsledkem kurzu bude vlastní portfolio ve formátu pdf pro elektronické nebo tiskové využití. V úvodních hodinách se student seznámí se základy Photoshopu a možnostmi úprav fotografie prostřednictvím funkcí, které program nabízí. Paralelně by si měl student zdokumentovat své práce, které se rozhodl začlenit do připravovaného potrfolia. Současně bude konzultovat s lektorem přípravu životopisu, textů a popisek, které se k jednotlivým pracím vztahují. V druhé části kurzu se posluchač seznámí s prostředím programu InDesign. Budou představeny základní funkce, možnosti nastavení, přizpůsobení dokumentu a následné vytvoření portfolia.

Lektor: Jana Doležalová
Časová náročnost: 30 hodin

Published : 30. 01. 2014
Author: Frantisek Zachoval
Category: Education

Comments.

Leave a Reply