Tisková zpráva: Kurátor přebírá konzultaci – shrnutí projektu

TZ: Kurátor přebírá konzultaci – shrnutí projektu

Škola je centrem, kde je pravidelně pokládána tradiční otázka: co bylo a co je umění a jaká je jeho podstata. Vznešené odpovědi měly a mají krátké trvání. Neboť se umění mění – oproti stálým definicím jejich provozovatelů.

V souvislosti s vývojem pohledu na výtvarné umění a jeho hodnocení je zcela jasné, že úspěšný absolvent vzdělávacího zařízení je ten, kdo kromě formálního zvládnutí obsahu, formy a techniky je schopen svou tvorbu obhajovat nebo vést sebevědomý dialog.

V rámci projektu 1444/2013 Fondu rozvoje vysokých škol bylo pozváno 10 významných osobností, kteří uspořádali celkově 9 workshopů. Každý workshop se skládal z přednášky (speciálně zaměřená přednáška na určitou lokální problematiku a prezentace autora). Vždy v následujících dnech proběhly osobní kunzultace, tzv řádně zapsaný student měl možnost samostatně diskutovat s pozvaným teoretikem. Jednotlivou přednášku v průměru navštívilo 30 posluchačů. Jednotlivá konzultace byly otevřena zhruba pro 10 až 18 studentů. Na konzultace se mohlo zapsat prostřednictví archů. Celkově projekt oslovil a aktivně se zúčastnilo 165 studentů AVU. Důvodem vysoké účasti byla skutečnost, že projekt svou rozmanitostí se zaměřil na všechny zastoupené obory AVU.

Dvoudenní konzultace si hlavně kladly za cíl motivovat posluchače AVU k prezentaci své umělecké činnosti se zástupci výstavní soustavy, tedy osobností, která je absolvování studia profesním partnerem umělce. V současném studijním systému umělecké školy není podobný druh workshopu implementován a proto považujeme za důležité, aby student měl obdobnou možnost se učit prezentovat, diskutovat svou tvorbu s někým, kdo vnímá uměleckou tvorbu z jiné perspektivy, než vedoucí pedagogové AVU. Jiný pohled z jiné soustavy myšlení samozřejmě otvírá dialog o jiné kvalitě. Vztah mezi studentem a kurátorem je v podobném druhu workshopu hledání vzájemných průsečíků.

Program byl financován Fondem rozvoje vysokých škol (FRVŠ).

Published : 13. 01. 2014
Author: Frantisek Zachoval
Category: Info

Comments.

Comments are closed.