KURZY@DIGILAB / ZIMNÍ SEMESTR 2014-2015

06/10/2014, DigiLab AVU v Praze U Akademie 4 Praha 7

Zimní semestr (úvodní setkání, kde budou domluveny přesné termíny kurzů):
- 06/10/2014 12h00 Tvorba osobní www prezentace I*
- 07/10/2014 12h00 Video postprodukce I**
- 08/10/2014 12h00 Základy Adobe Photoshop ***
- 09/10/2014 12h00 Úvod do praktické fotografie****

* Tvorba osobní www prezentace I
V prvním cyklu kurzu Tvorba osobní www prezentace se student seznámí se základními aplikacemi a službami, které poskytují on-line prezentaci na internetových stránkách jako tumblr, crowdfunding, wix, blogspot, vimeo, youtube, twitter, prezi, apod. Lektor se bude především věnovat společnému průzkumu existujících webových prezentací, které budou společně analyzovat pro vlastní využití. Na konci kurzu se bude absolvent těšit z různých alternativních možností prezentace a to převážně na rozličných sociálních sítích.
Lektor: František Zachoval

** Video postprodukce I
Kurz vede Jan Vidlička, který prakticky představí základní principy ovládání video kamery: clona, expozice, perspektiva, vyvážení na bílou, hloubka ostrosti, odrazná deska, atd. Posluchač si osvojí švenkování, zoomování a používání externího mikrofonu. V dalších částech kurzu se lektor bude věnovat ergonomii různých video editorů jako Adobe Premiere, Final Cut, Avid a Kdenlive. Po absolvování kurzu by měl mít posluchač základní znalosti o možnostech práce s videem (import, střih, úprava videa a export). Současně bude prakticky vysvětlena tvorba audiovizuálního DVD pro projekci na výstavách.
Lektor: Jan Vidlička

*** Základy Adobe Photoshop
Student se naučí porozumět základní problematice práce s digitální fotografií, tvorbě digitálního obrazu a jeho přizpůsobení pro různé účely k dalšímu zpracování jako jsou např.: příprava pro video sekvenci, předtisková příprava, apod. Student po dokončení tohoto předmětu by měl být schopen samostatně vytvářet dokumentaci k vlastní tvorbě a k vlastní prezentaci, zároveň bude mít znalosti využitelné pro svou tvorbu a pro přípravu obrazového materiálu jako je realizace videí, animací, webových stránek nebo textur pro 3D. V rámci tohoto kurzu se budeme okrajově zabývat i problematikou související s vektorovou grafikou. Student na konci předloží samostatně připravený projekt vypracovaný na základě získaných znalostí.
Lektor: Jana Doležalová

**** Úvod do praktické fotografie
Cílem kursu je poskytnout posluchačům základní informaci o faktorech, které působí na kvalitu fotografie, s ohledem na využití těchto informací pro reprodukci výtvarných děl. Pozornost bude věnována problémům, které mohou snižovat výslednou kvalitu snímku; budou demonstrovány postupy, jak tyto problémy minimalizovat. Zabývat se budeme problematikou archivace snímků a využitím metadat. Stručně budou zmíněny otázky týkající se právních aspektů pořizování, licencování a zveřejňování snímků. Samostatné přednášky budou věnovány reprodukci výtvarných děl jak plošných, tak trojrozměrných. Kurs je určen pro začátečníky až mírně pokročilé.
Harmonogram kurzu:
1. technika I.; základní parametry snímání a jejich vliv na fotografii: expozice, clona, čas, citlivost, ohnisková vzdálenost, apod.
2. technika II.; nejčastější problémy ve fotografii a základní pojmy v digitální fotografii: šum, artefakty, aberace, vinětace, odrazy, základní formáty digitálních souborů, rozdíl bitmapa / vektor, raw vs. jpg, komprese, metadata, apod.
3. workflow; zpracování digitálních fotografií, archivace, metadata, právní otázky spojené s pořizováním, licencováním a uveřejňováním snímků
4. reprodukce výtvarných děl; jak správně vyfotografovat plošnou předlohu?
5. fotografování trojrozměrných objektů; úvod do problematiky a základní postupy.
Lektor: Radek Dětinský

Published : 06. 10. 2014
Author: Frantisek Zachoval
Category: Info, Education

Comments.

Comments are closed.