Internet: Pokus o demýtizaci / Palo Fabuš

Kdy: 03.03.2008, 17:30 hod., pondělí, on-line stream: http://dl.avu.cz
Kde: DigiLab Akademie výtvarných umění v Praze, (aula)
Je internet kyberprostorem? Jaký je rozdíl mezi reálnou a virtuální komunikací? Zahltí nás amatéři? Je internet nástrojem demokracie? A je skutečně globální vesnicí?
Palo Fabuš je teoretik, publicista, kritik, nezávislý kurátor. V minulosti redigoval časopis IM6, podílel se na organizaci festivalu [...]

Štěpánka Šimlová

11.12.2007, 18:00, DigiLab AVU, živé vysílání, archiv
Štěpánka Šimlová patří ke generaci mladých českých umělců, kteří vstoupili na výtvarnou scénu v devadesátých letech. V námětech svých děl Šimlová velmi často reflektuje realitu současného světa, stále více ovlivňovaného médii. Soustředí se na vliv, kterým tento odlidštěný svět působí na psychiku dnešního člověka. Vstup volný.
Pozor, přednáška je přesunuta na neobvyklé uterý.

Zbyněk Baladrán

4.12.2007, 18:00, DigiLab AVU, živé vysílání, archiv
Zbyněk Baladrán pracuje hlavně s videem a s archivním videomateriálem. Jeho pracovní postupy jsou ovlivněny např. metodami archeologie nebo avantgardní kinematografie. Na základě individuálních výzkumů vytváří konglomeráty obrazů, zvuků a textů, které se obsahově dotýkají zejména reflexe nedávné historie a současnosti. Roku 2006 spolu s Vítem Havránkem inicioval Monument transformace, projekt v oblasti umění [...]

Kateřina Vincourová

28.11.2007, 17:00 hod, DigiLab AVU, živé vysílání, archiv
Kateřina Vincourová se ve své tvorbě orientuje na sochařství jakožto obor, zkoumající primárně otázky interiéru a exteriéru, stálosti a nestálosti. Autorka využívá možnosti času a pohybu. Výsledky jejích realizací představují více či méně dočasné instalace, jejichž existence mnohdy závisí na konkrétním místě a účasti diváků. Přednáška je veřejná, těšíme se na Vaší návštěvu.
Support: [...]

Milena Dopitová

21.11.2007, 18:00, DigiLab AVU, živé vysílání, archiv
Konceptualistka Milena Dopitová od počátku 90. let vytváří instalace, v nichž zpracovává témata týkající se sociální, tělesné a genderové identity. Ve své práci intuitivně aplikuje metody sociologického výzkumu, v konkrétních projektech se zaměřila např. na fenomény dospívání, stárnutí, smrti, násilí. Její díla lze interpretovat jako výzkumy v oblasti jazyka [...]

Lyrický zvuk techniky / Markéta Baňková

31.10.2007, 18:00, DigiLab AVU, živé vysílání, archiv
KOKO, VVP a DigiLab AVU v Praze nadále pokračuje v retrospektivních přednáškách mladých výtvarných umělců. Experimentátorka Markéta Baňková v roce 1997-9 vytvořila první český netart Mesto.html a později New York City Map. V retrospektivní přednášce Lyrický zvuk techniky představí svou netartovou i animovanou tvorbu, film Smysly života, website Scribble [...]

Jiří Černický

31.5.2007, 17:30, DigiLab AVU, živé vysílání, archiv
Jiří Černický ve svých projektech vytváří fiktivní scénáře, které koncentruje do objektů, někdy připomínajících průmyslové výrobky, do instalací i aranžovaných akcí ve fotografické podobě. Sociální angažovanost a kritika ve spojení s všudypřítomnou hranou fikce a ostrými obrysy reality vystupují i v celé další umělcově tvorbě. Autor se věnuje také [...]

Pages: <-- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -->