Multimediální a interaktivní Testy a Slabikáře / Alena Kupčíková

06/05/2009 středa, DigiLab AVU v Praze (aula) U Akademie 4 Praha 7, start: 13:30
Prezentace Multimediálních interaktivních Testů a Slabikáře pro možnou prevenci a odhalení počátečních problemů se psaním a čtením (dyslexie a dysgrafie) pro děti od 4.let.

Zmrtvýchvstání ideálního Kuksu nebo Ideální zmrtvýchvstání Kuksu? / Viktor Vlach

22/04/2009 středa, DigiLab AVU v Praze (aula) U Akademie 4 Praha 7, start: 13:30
O nutnosti stavění nového v historických stopách, potřeba zaplnění vzniklého vakua v organismu sídla. Důležitost zodpovězení otázky “proč?” dříve než “jak?”. Proces uvažování o Kuksu a jeho deklarace na příkladech vlastní práce.
Seminář doktorantů AVU je iniciativa DigiLabu a studentů doktoranského studia AVU [...]

Pravidla náhody / Matěj Smetana

15/04/2009 středa, DigiLab AVU v Praze (aula) U Akademie 4 Praha 7, start: 13:30
Jak nezáměrné nahodilé vlivy ovlivňují umělecká díla; pravidla v chování nahodilých vlivů; náhoda jako spoluautor uměleckého díla.

Virtuální komunity – hack@Aktivismus / František Zachoval

08/04/2009 středa, DigiLab AVU v Praze (aula) U Akademie 4 Praha 7, start: 13:30
Autonomní prostory virtuálních komunit fungují zejména ve vlastní stimulaci vývoje. Digitální subkultury a jejich infrastruktura jsou současně považovány za motor k inovacím a návrhům nových forem a funkcí. Postoje těchto skupin jsou silnou reflexí aktuálního světa a současně silnou inspirací pro tvorbu [...]

Panorama – 360stupňů – iluse a virtualita / Pavel Tichoň

18/03/2009 středa, DigiLab AVU v Praze (aula) U Akademie 4 Praha 7, start: 13:30
Úvod do geneze virtuálního, technokratického obrazu napříč dějinami umění s odkazy k technickým specifikům své doby (Tromp L’oeil, quadratura, panoramatické obrazy 19. století, vznik kinematografie, výpočetní technika, internet, ap.) Svebytné příklady ilusivního a virtuálního technického obrazu (Ukřižování na Sacro Monte Varrolo – Gaudenzio Ferrari, [...]

Proč video / Pavla Sceránková

11/03/2009 středa, DigiLab AVU v Praze (aula) U Akademie 4 Praha 7, start: 13:30
K čemu se vážou počátky videoartu; jeho různé podoby – od Fluxu po současnost. S důrazem na vztah mezi videem, tělem a sochou. Video jako platforma pro „přiblížení“ se hmotě; hmota jako index “vnímaného”. Kdy se pohyblivý obraz stává „hmotným”? Kdy se [...]

Představitelé socialistického realismu v Sovětském svazu a jejich vztah ke kolektivní tvorbě / Vasil Artamonov

04/03/2009 středa, DigiLab AVU v Praze (aula) U Akademie 4 Praha 7, start: 13:30
Podoby a souvislosti sovětské propagandistické písně a malby. Boris Groys a Igor Zabel a jejích interpretace sovětského diskursu. Dvojice Alexandra Pakhmutova a Nikolaj Dobronravov, Alexander Deyneka, Arkadij Plastov, Konstantin Juon.

Seminář doktorantů AVU je iniciativa DigiLabu a studentů doktoranského studia AVU v Praze. [...]

Pages: <-- 1 2 3 4 5 6 7 -->