Nahrávání a zvuková postprodukce

David Titěra
Workshop je koncipován tak, aby posluchač se obecně seznámil s možnostmi profesionálního nahrávání zvuku, (dialog, ruchy, příp. hudební nástroj, zpěv…) a alespoň se základní technikou k tomu určenou. Seznámíme se s procesy jimiž zvuk prochází od jeho sejmutí, přes editaci až po výsledný mix a mastering. To vše spíše z hlediska televizní tvorby. Otestujeme [...]

Real-time aplikace pro experimentátory

Tomáš Hrůza
nás seznámí se softwarem MAX/MSP, který je určen pro muzikanty, VJ, DJ, experimentátory s obrazem a zvukem. Seznámíme se s modulem Jitter, který umí pracovat s videosignálem, rastry, vektory a s 3D prostorem v reálném čase.
5 hodin – workshop
17.3.2008 14:00-18:00 (pondělí)
www.v2atelier.com/ht

PureData – cestování v grafickém programovacím prostředí

Michail Cabowitz
1. úvod – základní sémantika pd (bang, inlet, outlet, tok dat, persistence dat, počitadla, sekvencery), sestavení jednoduchého video sekvenceru. 2. grafika (2 setkání) – seznámení se se základními knihovnami, které slouží k procesování grafiky (gem, pdp, pidip, GridFlow), 3d, jpg, video. 3. zvuk (2 setkání) – seznámení se se základy softwarové syntézy a samplingu, [...]

Pages: <-- 1 2 3 4 5 6 7