Virtuální komunity – hack@Aktivismus / František Zachoval

Author: Pavla Scerankova | Category: Open source, Lecture, Seminar - PhD, Education

08/04/2009 středa, DigiLab AVU v Praze (aula) U Akademie 4 Praha 7, start: 13:30
Autonomní prostory virtuálních komunit fungují zejména ve vlastní stimulaci vývoje. Digitální subkultury a jejich infrastruktura jsou současně považovány za motor k inovacím a návrhům nových forem a funkcí. Postoje těchto skupin jsou silnou reflexí aktuálního světa a současně silnou inspirací pro tvorbu [...]

Reinterpretace jako umělecká strategie / Štefan Tóth

Author: Frantisek Zachoval | Category: Education

25/03/2009 středa, DigiLab AVU v Praze (aula) U Akademie 4 Praha 7, start: 13:30
Doktorský projekt sleduje možnosti apropriace a jiných podobných postupů, které můžeme také charakterizovat jako postprodukce. Z existujících věcí, děl a produktů umělců 20. století je jich několik vybráno, aby pak byly znovu použity nebo s určitým záměrem přetvořeny. Umělecká díla existující v [...]

Zvuk pod Linuxem

Author: Frantisek Zachoval | Category: Open source, Workshops

19/03/2009 středa, DigiLab AVU v Praze (aula) U Akademie 4 Praha 7, start: 14:00-18:00
Cílem workshopu je seznámit účastníky s možnostmi záznamu a zpracování zvuku s pomocí volně šířitelných aplikací Audacity a Ardour. Výstupem dílny by měl být vlastní vícekanálový mix zvukových stop, pořízený jednotlivými účastníky dílny.
lektor: Michail Cabowitz
Notebooky sebou!
Popis programu:
Vedle dominantních operačních systémů MacOS [...]

Panorama – 360stupňů – iluse a virtualita / Pavel Tichoň

Author: Pavla Scerankova | Category: Lecture, Seminar - PhD, Education

18/03/2009 středa, DigiLab AVU v Praze (aula) U Akademie 4 Praha 7, start: 13:30
Úvod do geneze virtuálního, technokratického obrazu napříč dějinami umění s odkazy k technickým specifikům své doby (Tromp L’oeil, quadratura, panoramatické obrazy 19. století, vznik kinematografie, výpočetní technika, internet, ap.) Svebytné příklady ilusivního a virtuálního technického obrazu (Ukřižování na Sacro Monte Varrolo – Gaudenzio Ferrari, [...]

Josef Bareš / Tchaj-wan – Taipei National University of the Arts

Author: Frantisek Zachoval | Category: Lecture

11/03/2009 středa, DigiLab AVU v Praze (aula) U Akademie 4 Praha 7, start: 15:00
DigiLab zve zájemce ve středu v 15:00 do DigiLabu AVU na prezentaci o Taipei National University of the Arts. Josef Bareš vám představí školu, přiblíží svůj pobyt, ukáže prázdninové video z Tchaj-wanu a zodpoví případné dotazy.
Těšíme se na Vás!

Proč video / Pavla Sceránková

Author: Frantisek Zachoval | Category: Lecture, Seminar - PhD, Education

11/03/2009 středa, DigiLab AVU v Praze (aula) U Akademie 4 Praha 7, start: 13:30
K čemu se vážou počátky videoartu; jeho různé podoby – od Fluxu po současnost. S důrazem na vztah mezi videem, tělem a sochou. Video jako platforma pro „přiblížení“ se hmotě; hmota jako index “vnímaného”. Kdy se pohyblivý obraz stává „hmotným”? Kdy se [...]

Představitelé socialistického realismu v Sovětském svazu a jejich vztah ke kolektivní tvorbě / Vasil Artamonov

Author: Frantisek Zachoval | Category: Lecture, Seminar - PhD, Education

04/03/2009 středa, DigiLab AVU v Praze (aula) U Akademie 4 Praha 7, start: 13:30
Podoby a souvislosti sovětské propagandistické písně a malby. Boris Groys a Igor Zabel a jejích interpretace sovětského diskursu. Dvojice Alexandra Pakhmutova a Nikolaj Dobronravov, Alexander Deyneka, Arkadij Plastov, Konstantin Juon.

Seminář doktorantů AVU je iniciativa DigiLabu a studentů doktoranského studia AVU v Praze. [...]

Pages: <-- 1 2 3 ...13 14 15 16 17 18 19 ...24 25 26 -->