Intermedialita – transformace pojmu a jeho možnosti a využití v současném umění / Tereza Velíková

Author: Frantisek Zachoval | Category: Lecture, Seminar - PhD, Education

13/05/2009 středa, DigiLab AVU v Praze (aula) U Akademie 4 Praha 7, start: 13:30
- vysvětlení pojmu – různých náhledů na tento pojem od minulosti k současnosti, příklady – (např.: film: Godard, Wenders; videoart: Nam Jum Paik, David Larcher, Garry Hill, Antonio Muntadas, Bill Viola, Tracy Emin, Sam Taylor-Wood, Francesco Vezolli).

Sebekulturní hospitalizace / Ondřej Skala

Author: Frantisek Zachoval | Category: Lecture, Seminar - PhD, Education

29/04/2009 středa, DigiLab AVU v Praze (aula) U Akademie 4 Praha 7, start: 13:30
Volný pád pozpátku, umění a kapitál času, sebekulturní hospitalizace.
Interpretace kulturního diskursu J.Baudrillarda, vizuální komunikace vs. hyperrealita, reversibilita, a zmizení.

Multimediální a interaktivní Testy a Slabikáře / Alena Kupčíková

Author: Frantisek Zachoval | Category: Lecture, Seminar - PhD, Education

06/05/2009 středa, DigiLab AVU v Praze (aula) U Akademie 4 Praha 7, start: 13:30
Prezentace Multimediálních interaktivních Testů a Slabikáře pro možnou prevenci a odhalení počátečních problemů se psaním a čtením (dyslexie a dysgrafie) pro děti od 4.let.

Zmrtvýchvstání ideálního Kuksu nebo Ideální zmrtvýchvstání Kuksu? / Viktor Vlach

Author: Frantisek Zachoval | Category: Lecture, Seminar - PhD, Education

22/04/2009 středa, DigiLab AVU v Praze (aula) U Akademie 4 Praha 7, start: 13:30
O nutnosti stavění nového v historických stopách, potřeba zaplnění vzniklého vakua v organismu sídla. Důležitost zodpovězení otázky “proč?” dříve než “jak?”. Proces uvažování o Kuksu a jeho deklarace na příkladech vlastní práce.
Seminář doktorantů AVU je iniciativa DigiLabu a studentů doktoranského studia AVU [...]

Markéta Vaňková + hosté Ondřej Brody, Jiří Skála, Evžen Šimera, Viktor Frešo a Marek Ther

Author: Frantisek Zachoval | Category: Lecture

13/05/2009 středa, DigiLab AVU v Praze (aula), U Akademie 4, Praha 7, 18:00
Markéta Vaňková (1970) – multimediální umělkyně, absolventka AVU (1994 – 1999, ateliéry Vladimíra Skrepla, Michaela Bielického, Jindřicha Zeithammla a Milana Knížáka) se naposledy se v Praze představila samostatnou výstavou v A.M. 180 na konci minulého roku. Dosud se zúčastnila řady skupinových výstav (Zkušební provoz, 1995, [...]

TOW – The Other Window / Petra Hauerová, Jirka Málek a Vladimír 518 a David Vrbík

Author: Frantisek Zachoval | Category: Lecture

TOW is the name of a crew. They first presented themselves by the performance Ostatní okna in the spring of 2003. The actual count of members differs from performance to performance. Contemporary engaged artists are the dancer and choreographer Petra Hauerová, the designer of lights Jiří Málek, the rapper Vladimir 518 – computer graphics and [...]

Pravidla náhody / Matěj Smetana

Author: Pavla Scerankova | Category: Lecture, Seminar - PhD, Education

15/04/2009 středa, DigiLab AVU v Praze (aula) U Akademie 4 Praha 7, start: 13:30
Jak nezáměrné nahodilé vlivy ovlivňují umělecká díla; pravidla v chování nahodilých vlivů; náhoda jako spoluautor uměleckého díla.

Pages: <-- 1 2 3 ...11 12 13 14 15 16 17 ...24 25 26 -->